Spiritual Adviser and
Author of "Don't Kill
The Love"

To schedule your appointment call

facebook

Kristina sent you a message.

Kristina Juzeliūnienė2011 m. Sausio 17 j., 01:42

Miela Violeta,net nežinau kaip pradėti..Nežinau kaip išsakyti visas susikaupusias emocijas.Skaitau kupiną skausmo ir vilties knygą..Jūsų knygą.Lipu laiptais ir krentu žemyn..Keliuosi...skaitau toliau..Taip noriu priglobti tą mažą mergaitę..Tiek daug noriu jai pasakyti,verkiu su ja ir tiesiu jai ranką..Kokia aš silpna ir tuščia.

Niekada nemaniau,kad būna toks skausmas-gilus,neišmatuojamas,amžinas.Nemaniau,kad tikėjimas Dievu gali būti toks besąlygiškas ir netelpantis į jokias suvokimo ribas..Violeta,Jūs man padovanojote dovaną-tikėjimą,meilę artimui,dar stipresnę meilę Dievui..Jūs atskleidėte man tai,kas slypėjo mano pasąmonėje tik niekaip negalėjau atrasti...Kiek daug norėčiau Jums pasakyti,kiek daug...Tačiau sunku viską išreikšti žodžiais..Jūs suprasite mane.Jums nereikia žodžių.

Lenkiuosi prieš Jūsų stiprybę ir išmintį.Dėkoju už atrastas tiesas ir atleidimą,už suteiktą norą gyventi kitaip,už meilę,kurią sudėjote į kiekvieną knygos žodį,į kiekvieną raidelę...Ačiū už gėrį,kurį gėriau tarsi tyrą šventą vandenį po didelio troškulio...Aš taip Jumis didžiuojuosi.Meldžiuosi už Jus ir Jūsų šeimą,Violeta.Aš niekada nepamiršiu JŪSŲ MEILĖS,kurios leidote pasisemti.Būkite laiminga.